Uniutama Property Sdn Bhd

Syarikat milik penuh Universiti Utara Malaysia

Uniutama Property Sdn Bhd (UPSB) ditubuhkan pada 14 Mac 2004 bagi menguruskan urusan berkaitan hartanah dan penyelenggaraan di Universiti Utara Malaysia. Ia ditubuhkan dengan modal berbayar sebanyak RM5,000,000.00. UPSB merupakan salah satu daripada subsidiari Uniutama Management Holdings Sdn. Bhd. (UMHSB) yang dimiliki sepenuhnya oleh Universiti Utara Malaysia (UUM).

Misi

  • Menyediakan produk dan perkhidmatan berasaskan prinsip Value For Money.
  • Memberi pulangan yang maksima kepada pemegang saham.
  • Menjadi pemangkin pembangunan hartanah di kawasan sekitar utara semenanjung.

Visi

Menjadi peneraju dalam perkhidmatan pengurusan berkaitan hartanah dan hospitaliti di kawasan utara Semenanjung Malaysia terutamanya di sekitar Kedah dan Perlis.

Anak Syarikat UPSB

Uni Clean & Hygiene Sdn Bhd

EDC Hotels

Sintok Agro Sdn Bhd

Uniutama Travel & Tours Sdn Bhd

The University Inn

Ibu pejabat

K6, Jalan Keruing 1, Taman Keruing, 06010 Changlun, Kedah Darul Aman

TALIAN PEJABAT

(04) 924-8855

EMEL

upsb@uum.edu.my